Lýsti ánægju sinni með góðan árangur í rekstri sveitarfélagsins

Rekstrarniðurstaða A og B hluta sveitarsjóðs Langanesbyggðar var jákvæð um 86,3 m.kr. á árinu 2018, en var jákvæð 90,6 m.kr. árið áður.

Á árinu 2018 námu rekstrartekjur A og B hluta 923,3 m.kr. samanborið við 863,0 m.kr. á árinu 2017. Hækkun milli ára nemur 7,0%. Rekstrargjöld voru 755,5 m.kr. á árinu 2018, en voru 687,0  m.kr. á árinu 2017. Hækkun frá fyrra ári nemur 10,0%.

Í tilkynningu segir að rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) vegna ársins 2018 hafi verið 167,9 m.kr. eða 18,2% af tekjum, en fyrir árið 2017 var hún 176,1 m.kr. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld lækka á milli ára. Samkvæmt sjóðstreymisyfirliti ársins 2018 nam veltufé frá rekstri 158,6 m.kr. samanborið við 149,4 m.kr. á árinu 2017.

Skuldahlutfall A og B hluta Langanesbyggðar var í árslok 2018, 71% en var 75% í árslok 2017. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 má skuldahlutfall ekki vera hærra en 150%.

Engin ný langtímalán voru tekin á árinu og lækkuðu langtímaskuldir við lánastofnanir um 23,8 m.kr. Eiginfjárhlutfall í árslok 2018 var 53,5% en var 50,1% í árslok 2017.

Elías Pétursson sveitarstjóri lýsti ánægju sinni með þennan góða árangur og sagði að náðst hefði í að viðhalda góðri fjárhagsstöðu Langanesbyggðar undanfarin ár með aðstoð og framlagi starfsfólks sveitarfélagsins og þakkaði því gott samstarf.